Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η εταιρία ΧΧΧΧ (η «1905») αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, που αφορούν στον χρήστη ή/και επισκέπτη (ο «Χρήστης») της ιστοσελίδας www.1905.gr (η «Ιστοσελίδα»). Για το λόγο αυτό, η 1905 καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη να απολαμβάνουν της μέγιστης chiefessays.net προστασίας του νόμου. Στόχος της 1905 είναι το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τον Χρήστη να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος ο Χρήστης από την 1905 ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της σκοπιμότητας. Για το λόγο αυτό, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την 1905 κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Η 1905 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει, για να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητά ο Χρήστης, να τον ενημερώνει για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την ίδια και για να διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Γενικά, η 1905 δεν κάνει κοινή χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη με άλλα πρόσωπα, εκτός αν έχει ήδη ρωτήσει και έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη.

Σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σχετικά με τα «cookies», κάθε Χρήστης χρειάζεται να διαβάσει προσεχτικά τη σχετική πολιτική της 1905.

Κάθε Χρήστης μπορεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικών στοιχείων επικοινωνίας από τη 1905, ή να διορθώσει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες επικοινωνίας που http://essaywriterusa.com έχει παράσχει στη 1905 υποβάλλοντάς της σχετικό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@1905.gr. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως στην Ιστοσελίδα.

1905-divider
1905-decoration-mobile